Vernieuwde Scheidingswijzer over papier en karton

Nederland is koploper papierrecycling. Circa 90 procent van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Er gaan echter waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oud papier.

Onderzoek van Papier Recycling Nederland (PRN) toont aan dat de vervuiling van oud papier toeneemt. Daarom heeft PRN een nieuwe scheidingswijzer gemaakt. Met deze nieuwe scheidingswijzer helpt PRN consumenten bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oud papier mogen. “Zo dragen ze bij aan een schone en droge stroom oud papier.”

PRN-voorzitter Ed Nijpels: ‘Papierrecycling is niet alleen duurzaam, het is ook economisch van groot belang. Nederlandse papierfabrieken zijn voor hun productie afhankelijk van voldoende aanvoer van schoon en droog oudpapier.’


De Scheidingswijzer Papier en Karton is ontwikkeld in samenwerking met Milieu Centraal.

Plaats een reactie