Update Magazine Media

Update Magazine Media vat de Return on Investment van tijdschriften handzaam samen.

Er was eens… een mediumtype dat mensen inspireerde, op nieuwe ideeën bracht en nuttige informatie leverde. Het mediumtype was heel selectief: alleen diegenen die echt geïnteresseerd waren in zijn content traden toe tot de merkgemeenschap.14_11_magazines_update_2_b

Daardoor verzamelde het een trouw en sterk geëngageerd publiek om zich heen, een publiek dat hoge eisen stelde aan de kwaliteit en de relevantie van het mediumtype en dat het via alle kanalen volgde.

De band tussen het publiek en het mediumtype was zo sterk dat er veel vertrouwen in de content was en het publiek de raadgevingen van het mediumtype vaak ter harte
nam. Ook als het ging om producten. Het publiek vertrouwde erop dat het mediumtype zijn ‘sponsors’ zorgvuldig koos en alleen de voor hen relevante producten en merken aanprees. Dat maakte het mediumtype veel effectiever dan andere.

Over dit mediumtype gaat het op deze pagina’s. Een mediumtype dat een hoge ‘return on investment’ realiseert, doordat het met aandacht, in alle rust en met een open houding ten aanzien van commerciële boodschappen genuttigd wordt. Wij vertellen u hier geen sprookjes, maar presenteren u enkel de feiten uit onderzoek van adverteerders, mediabureaus en mediabedrijven.

Tijdschriften

Plaats een reactie