Stimuleringsprijs voor inzameling oud papier en karton

Begin deze maand is de jaarlijkse stimuleringsprijs voor het inzamelen van oud papier en karton in de Friese gemeente Dantumadiel uitgereikt. “Papier ynsammelje is tige wichtich foar de ferieningen en hja dogge goed wurk, dat wolle wy graach sa hâlde”, aldus de wethouder.

De gemeente Dantumadiel reikt ieder jaar een stimuleringsprijs uit aan de organisaties die oud papier en karton inzamelen bij huishoudens. Lokale omroep voor Noardeast-Fryslân, RTV NOF, legt uit: “De organisaties die de hoogste procentuele toename van ingezameld oud papier en karton hebben behaald ten opzichte van het voorgaande jaar winnen een prijs. Voor organisaties is dit een extra stimulans om meer papier in te zamelen.”

Er zijn drie prijzen uitgereikt, aldus RTV NOF. “De eerste prijs is uitgereikt aan Christelijk Gereformeerde Kerk Damwâld, zij zamelden in 2021 46% meer in dan in 2020. De tweede prijs is voor IBS ’t Pompeblêd uit De Westereen, zij zamelden 35% meer in dan in 2020. En de derde prijs is voor Christelijk Nationale School Wâlterswâld, zij zamelden 19% meer in dan in 2020.”

Scheidingswijzer

Al het ingezamelde papier is een grondstof voor nieuw papier, schrijft RTV NOF. “Het grootste deel van het oud papier wordt prima gescheiden wordt gehouden. Toch komt er nog steeds oud papier en karton in de grijze container. Dit is zonde. Wanneer papier in de grijze container komt, wordt het verbrand in een verbrandingsoven en kan het niet meer hergebruikt worden.”

“De gemeente Dantumadiel hecht veel waarde aan het verenigingsleven en aan het in stand houden daarvan. Daarom wordt de papierinzameling met verenigingen ook in 2022 voortgezet.”

Plaats een reactie