Reclame scoort beter via traditionele media

Traditionele media, zoals tv en print, worden steeds gerichter geconsumeerd om informatie te verkrijgen, op de hoogte te blijven, om te ontspannen of ideeën op te doen. Die verschuiving in mediabeleving heeft gevolgen voor de effectiviteit van reclame.

Uit het recent gepubliceerde Mediabelevingsonderzoek 2020 blijkt onder andere dat dagbladen, ondanks de opkomst van nieuwssites en -apps, al 25 jaar de koppositie hebben op informatie. Ook gaan dagbladen aan kop op betrouwbaarheid en het leveren van gespreksstof. HAH-kranten hebben een positieve beleving van reclame die de lezers als nuttig en informatief ervaren. En magazines zijn sterk in de combinatie informatie/ontspanning.

Mediabelevingsonderzoek 2020

Respondenten hebben in het onderzoek ook hun ervaringen met reclame getypeerd: “De top drie qua ergernis wordt gevormd door reclame bij streaming, social media en apps. Onderbreking van de mediaconsumptie wordt door de gebruiker dus niet getolereerd. Er zijn vier mediumtypen die duidelijk minder ergernis opwekken: dagbladen, magazines, HAH-kranten en OOH-reclame. De gebruiker kan hier immers zelf bepalen of hij een reclame-uiting bekijkt.”

Het Mediabelevingsonderzoek 2020 werd uitgevoerd door KANTAR in opdracht van bvA, Magazine Media Associatie NDP Nieuwsmedia en Outreach.

Buitenreclame Kranten Tijdschriften

Plaats een reactie