‘Print speelt cruciale rol in toekomst van onderwijs’

Gedrukte lesmaterialen spelen een cruciale rol in de toekomst van het onderwijs in Europa – zelfs voor zogenaamde ‘digital natives’. Op basis van wetenschappelijk onderzoek roept Intergraf dan ook op om het gebruik van drukwerk op scholen en andere onderwijsomgevingen te bevorderen, tenzij er een bewezen leervoordeel van digitale alternatieven bestaat.

Tussen 2014 en 2018 heeft een netwerk van bijna 200 academici in Europa vier jaar onderzoek verricht naar de effecten van digitalisering op lezen – vooral op studenten en jongeren. Uit hun uitgebreide meta-analyse van 54 individuele experimenten, met meer dan 170.000 deelnemers in 19 landen, blijkt dat “papier de voorkeur blijft behouden als leesmedium voor langere afzonderlijke teksten, vooral bij het lezen voor dieper begrip en retentie. Papier ondersteunt het lezen van lange informatieve teksten het best en is daardoor van onschatbare waarde voor een aantal cognitieve prestaties, zoals concentratie, vocabulaire en geheugen”.

Begrijpend lezen en kritische denkvaardigheden

Volgens Intergraf, de Europese koepelorganisatie van grafische brancheverenigingen, moet er dan ook dringend actie worden ondernomen om het begrijpend en kritisch lezen van studenten te waarborgen.  Ze roept de Europese Commissie daarom onder andere op om:

• er rekening mee te houden dat de Europese digitale agenda en alle gerelateerde digitale beleidsinitiatieven niet alleen voordelen bieden – vooral als het gaat om onderwijs en lezen;

• het gebruik van drukwerk op scholen en andere onderwijsomgevingen te bevorderen, tenzij er een bewezen leervoordeel van digitaal;

• onafhankelijk academisch onderzoek te ondersteunen naar het effect van digitalisering op het begrijpend lezen en kritische denkvaardigheden;

• meer en betere richtlijnen te ontwikkelen voor de implementatie van digitale technologieën op Europees niveau (vooral in het onderwijs, maar ook in media-omgevingen meer in het algemeen);

Plaats een reactie