‘Papier of digitaal? Het is het recht van elke burger om te kiezen!’

‘Papier of digitaal? Het is het recht van elke burger om te kiezen!’ 

Dat was de titel van een ontbijt in het Europees Parlement, georganiseerd op dinsdag 3 mei, door de Europese Volkspartij MEP. Sinds de oprichting vraagt de Keep Me Posted-campagne aandacht van de leden van parlementen om beter na te denken over de keuzes voor digitaal.

14_12_keep_me_posted“Burgers worden steeds vaker onder druk gezet door overheden en particuliere bedrijven, in het bijzonder dienstverleners zoals nutsbedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen. Zij willen communiceren via elektronische middelen, ongeacht de bereidheid of mogelijkheid om deze communicatie-instrumenten te gebruiken.

De Keep Me Posted-campagne werd opgezet om het recht van de burger te bevorderen om te kiezen hoe zij willen worden 6benaderd.

Plaats een reactie