Branche op de bres voor drukwerk

Er is veel te doen rond de verspreiding van drukwerk. Een mogelijke fusie van PostNL en Sandd en de dreigende invoering van een Ja/Ja-sticker in verschillende steden worden door de branche nauwlettend in de gaten gehouden.

Bram ter Beek laat er namens de grafische bedrijfstak geen misverstand over bestaan: “Het KVGO is tegen een fusie van PostNL en Sandd. Een duopolie is al onwenselijk, laat staan dat er een monopolie ontstaat. Deze keer niet in handen van de overheid, maar als een onderneming die streeft naar het optimaliseren van de winst. Dat kan niet anders dan leiden tot een opwaartse druk op de posttarieven.” Een ‘stevige politieke lobby’ – mede op initiatief van het KVGO – boekte inmiddels succes: “De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeerde na een eerste beoordeling dat een vervolgonderzoek nodig is om tot een definitief oordeel te komen over de gevolgen van de voorgenomen overname van PostNL en Sandd. De ACM is vooral bezorgd over de gevolgen voor zakelijke post.”

Ja/Ja-sticker

Folders in de brievenbus
Folders in de brievenbus

Op 11 juni zou in hoger beroep de rechter uitspraak doen over het besluit van de gemeente Amsterdam om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Ter Beek kreeg al signalen dat de rechtbank die termijn door de drukbezette agenda niet gaat halen. Hij betreurt dat: “De druk op de ketel neemt alleen maar verder toe.”

Utrecht wil nog een stap verder gaan dan Amsterdam. De gemeente wil niet alleen folders, maar ook huis-aan-huis-bladen onder het regime van de Ja/Ja-sticker laten vallen. We moeten oppassen met het gebruiken van grote woorden, maar dit gaat toch wel sterk richting het breidelen van het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van drukpers.”

Andere partijen die zich met de zaak bemoeien stellen zich star op. Zo is de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), bezig met richtlijnen rond de sticker, maar wil ze niet in gesprek met de branche. Ter Beek: “Een dergelijke houding betekent over het algemeen niet veel goeds. We proberen binnen VNO-NCW en MKB Nederland wel vaste voet aan de grond te krijgen. Op die manier kunnen we wel invloed uitoefenen.”

Direct Mail Folders

Plaats een reactie