Ook ‘GenZ’ weet drukwerk wel degelijk te waarderen

Britse jongeren zijn voortdurend op zoek naar meer content. Dat doen ze niet alleen via digitale kanalen, maar ook in gedrukte vorm. Juist ‘GenZ’ (18 tot 24-jarigen) en de groep daarboven (tot 35 jaar) grijpen vaker naar papier dan de rest van de Britse bevolking.

De resultaten van de Britse enquête onder 2.100 respondenten verrasten de onderzoekers: “We hadden verwacht dat de jongere generaties zich van print zouden afkeren, richting digitaal.” Zo bleek dat bijvoorbeeld 15 procent van de mensen die vakbladen lezen, dat nu vaker te doen dan een jaar geleden. Onder ‘GenZ’-jongeren ligt dat percentage op bijna het dubbele: 28 procent. En terwijl slechts 10 procent van de lezers van gedrukte bladen en brochures van bedrijven dat nu vaker zegt te doen, loopt dat bij de groep van 25 tot 34-jarigen op tot 19 procent.

‘How print is disrupting our digital world’

Print wint aan momentum

Het onderzoek (uit september 2018) laat zien dat print onder alle leeftijdscategorieën aan momentum wint. Zo onderschrijft 44 procent van de respondenten de stelling dat ze zich informatie op papier beter herinneren dan content op een beeldscherm (slechts 12 procent was het daar niet mee eens). 25 Procent zei ‘print’ meer te vertrouwen, terwijl slechts 6 procent meer vertrouwen heeft in digitale informatie.

Ook het tastbare aspect van drukwerk wordt op prijs gesteld, door vrouwen nog meer dan mannen: 67 respectievelijk 58 procent houdt van het gevoel een boek vast te houden, en 60 respectievelijk 48 procent houdt van de geur van gedrukte publicaties.

Plaats een reactie