Ombudsman onderzoekt verdwijnen blauwe envelop

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de verplichting om berichten van de Belastingdienst uitsluitend digitaal te ontvangen.

De zogeheten blauwe envelop wordt stapsgewijs vervangen door digitaal verkeer. Hij heeft hier sinds begin november 475 signalen van verontruste burgers over ontvangen.

De ombudsman stelde begin november staatssecretaris Wiebes vragen over de gevolgen van de verplichte elektronische berichtenverkeer voor burgers die niet digitaal vaardig zijn.

Het aanblijvend hoge aantal signalen geeft ombudsman Reinier van Zutphen aanleiding om een onderzoek te starten.

De centrale vraag is in hoeverre de Belastingdienst heeft voldaan aan wat mensen redelijkerwijs mogen verwachten van de Belastingdienst bij het invoeren van verplicht elektronisch berichtenverkeer. En in hoeverre in de praktijk een uitzondering mogelijk is voor mensen die hier moeite mee hebben.

De ombudsman kijkt naar zowel de informatievoorziening over de veranderingen, maar ook naar de manier waarop de Belastingdienst mensen helpt die dit als een obstakel ervaren. Hij verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 af te ronden.

Plaats een reactie