Nederlander leest en koopt meer boeken

Het lees-, koop- en leengedrag van Nederlandse boekenlezers is veranderd: men is meer boeken gaan lezen en kopen, maar minder gaan lenen. Het afgelopen jaar las 85 procent van de Nederlandse consumenten minstens één boek. Dat blijkt uit recente cijfers van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek.

De leesfrequentie in Nederland was lange tijd stabiel, maar is tussen januari 2020 en januari 2021 voor het eerst in jaren gestegen. Brancheorganisatie KVB Boekwerk schrijft op basis van de cijfers: “Het aandeel respondenten dat minstens drie keer per week in een boek leest is gestegen van 29% naar 33%. 15% geeft aan nooit te lezen (vergeleken met 19% een jaar geleden). Deze hogere leesfrequentie heeft waarschijnlijk iets te maken met corona. Vooral lezen voor plezier in de vrije tijd is namelijk toegenomen (55% versus 48% in 2019, de laatste keer dat dit gemeten is), terwijl het aandeel Nederlanders dat leest voor werk, school en/of studie gelijk blijft.”

Boekhandel (beeld: KVB Boekwerk)

Hoewel men het afgelopen jaar meer is gaan lezen, is het bibliotheekbezoek gedaald. “14% van de respondenten zegt minstens eens per maand de bibliotheek te bezoeken. Een jaar geleden was dit nog 18%. Hier is waarschijnlijk weer een link met corona: de bibliotheken hebben het afgelopen jaar meerdere malen de deuren moeten sluiten.”
De koopfrequentie is het afgelopen jaar, net als de leesfrequentie, toegenomen. “61% van de respondenten zegt minstens eens per jaar een boek te kopen; dit is significant meer dan de 55% een jaar eerder. Het gemiddelde aantal boeken dat men nu koopt is gestegen van 3,1 naar 3,5.”

Boeken

Plaats een reactie