Nederland koploper: 89% papierrecycling

Nederland is opnieuw koploper in hergebruik van papier. Liefst 89 procent van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) werd in 2021 ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het aandeel papierrecycling in dat jaar op 71,4 procent.

Ed Nijpels is voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). “Recycling van papier en karton is van groot maatschappelijk belang. Door de inzameling en recycling van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat. Papier en karton vervullen een voorbeeldfunctie voor de circulaire economie.”

Oud papier

De goede recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en Papier Recycling Nederland (PRN). Circa 95% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN.

“Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen”, aldus PRN. “De vervuiling van het oudpapier neemt toe.” Dat blijkt uit onderzoek dat PRN om de twee jaar laat doen naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Dit zijn o.a. kunststoffen, etensresten en drankenkartons, maar ook geplastificeerd papier of vervuilde pizzadozen.

Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop, stelt PRN. Oudpapier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het recyclebaar. PRN maakte onderstaande video om dat nog eens uit te leggen.

Plaats een reactie