‘Nederland is kampioen papierrecycling’

Van al het nieuwe papier en karton dat in 2020 op de Nederlandse markt werd gebracht, is 89 procent ingezameld en hergebruikt. Volgens Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), is ons land daarmee ‘kampioen papierrecycling’. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op 72 procent.

PRN publiceert jaarlijks de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier en sanitair papier. In 2020 werd daarvan in totaal 1.007.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 898.000 ton ingezameld en gerecycled.
Uit afzonderlijke cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen blijkt dat verpakkingen van papier en karton inmiddels op een recyclingpercentage van 90 procent zitten.

Goede resultaten

De goede Nederlandse recyclingresultaten zijn volgens PRN het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. “Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Burgers scheiden hun oudpapier en bieden het aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zamelen het oudpapier in, in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier. 86 Procent van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette houtvezels is afkomstig uit oudpapier.”

“Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen”, stelt PRN. “De inzameling in grote steden blijft achter bij het Nederlands gemiddelde. De vervuiling van het oudpapier neemt toe. En verpakkingsproducenten gebruiken papier steeds vaker als alternatief voor plastic, met als gevolg dat verpakkingen soms minder goed recyclebaar zijn.”

Plaats een reactie