Mr. Print Pakt: “Belangrijkste deelnemers aan de campagne zijn grafici zelf”

Sinds een paar maanden gaat Alex Kunst door het leven als Mr. Print Pakt. “Ik dacht: dit is mij op het lijf geschreven. Het team achter Print Pakt bestaat uit geweldige mensen. Het is super dat ik de kans krijg om met ze samen te werken.”

Waarom ben jij de juiste man voor mr. Print Pakt?
“Mijn hele carrière staat in het teken van de grafische industrie. Ik vind elk aspect boeiend, van de klanten tot en met het eindproduct. Mijn interesse begint en eindigt niet bij de drukpers. Prepress, afwerking, de creatieve en de communicatie-markt vind ik minstens zo fascinerend. Maar het meest ben ik nog gegrepen door het grafische product, dat door de ontwikkelingen in de markt een nieuwe rol krijgt. Dat laatste, daarover gaat Print Pakt voor een belangrijk deel, wat mij betreft.”

Waar komt het idee voor Mr. Print Pakt vandaan?
“Soms werkt een campagne beter als er een gezicht bij hoort. De Print Pakt-campagne is onmiskenbaar een positief initiatief, maar juist dat gezicht ontbrak. Ik heb mijn sympathie voor Print Pakt nooit onder stoelen of banken gestoken en de initiatiefnemers wisten daarvan. Als Mr. Print Pakt vertel ik mijn eigen verhaal. Toevallig sluit dat goed aan bij Print Pakt.”

Wat vind je goed aan Print Pakt?
“Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is alles veranderd in het medialandschap. Bovendien is de arbeidsproductiviteit binnen de bedrijven enorm gestegen. Nuchter bekeken zijn dit positieve ontwikkelingen, maar voor veel grafische bedrijven pakte het ongunstig uit. Er ontstond overcapaciteit en prijsdruk. Veel grafici hadden moeite om de veranderingen bij te houden. Internet en digitalisering worden daarom vaak als negatieve ontwikkelingen gezien die de grafische markt verpesten.”

Is dat niet zo dan?
“Mr. Print Pakt kijkt daar anders naar. Innovatie is geen bedreiging, maar een kans. De arbeidsproductiviteit hoort juist omhoog te gaan en communicatiemiddelen moeten steeds toegankelijker worden. Drukwerk verloor zijn monopoliepositie als leverancier van massacommunicatiemiddelen al heel lang geleden aan onder meer radio en televisie. Uiteindelijk leverde dat alleen maar meer drukwerk op, al was het niet allemaal hetzelfde drukwerk. Dat geldt ook voor internet.”

MrPrintPaktGorinchem-2Maar door internet verdwijnt de behoefte aan drukwerk toch?
“Dat hangt er van af over welk drukwerk je het hebt. De oplagen worden kleiner, dat is waar, maar het totale volume krimpt nauwelijks. Bedrijven die goed zijn in kleine oplagen in grote hoeveelheden hebben dus een voordeel. Ooit maakte de cd vinyl overbodig en dankzij online muziekdiensten is nu ook de cd overbodig. En zo maakten navigatiesystemen stratenboeken overbodig. Maar iedereen blijft muziek luisteren en iedereen blijft autorijden. Rond die twee fenomenen is altijd communicatie nodig en drukwerk speelt daar vroeg of laat een rol in.”

Wat heeft een drukker daar aan als de persen stil staan en de kosten oplopen?
“Op zeer korte termijn waarschijnlijk niets. Maar het moment dat hij begrijpt dat hij goed is in het maken of verkopen van communicatiemiddelen is het begin van iets moois. En als hij dan ook nog inziet dat zijn klant die middelen alleen wil inzetten als het voor hem waarde toevoegt dan is de stap naar een nieuw verdienmodel gezet.”

En dat betekent dus niet altijd meer drukwerk?
“Print Pakt is er niet voor de papierindustrie, de inktfabrieken of de persenbouwers. Print Pakt is er voor de grafische bedrijven en die bedrijven verschillen allemaal van elkaar. Ze hebben ook allemaal andere klanten met andere behoeften. Misschien willen die klanten dat je aluminium gaat bedrukken, misschien moet je andere diensten aanbieden, zoals fulfillment. Misschien willen ze printed electronics. Misschien willen ze maar één boek per order, maar dan op het allermooiste papier en met de hand gebonden. Ze willen in ieder geval altijd iets waar ze zelf beter van worden. Als je als drukker alleen maar meer van hetzelfde biedt is een lagere prijs het enige middel om je te onderscheiden.”

Maar klanten kijken toch alleen nog maar naar digitale media?
“Het punt is dat je als grafisch bedrijf in staat bent om iets te maken of te verkopen waar je trots op kunt zijn en waar je de klant blij mee maakt, omdat het waarde toevoegt. Dankzij internet beschikken opdrachtgevers over veel meer informatie van hun klanten. Daarmee kunnen ze betere uitingen maken, ook in druk. Op dit moment is het vooral de ict-sector die aan opdrachtgevers vertelt welke kanalen ze moeten inzetten, omdat ze internet begrijpen en omdat ze daar hun geld mee verdienen. De grafische bedrijfstak is daardoor buiten beeld geraakt. Maar drukwerk is meestal het ontbrekende stukje in de communicatiepuzzel. Het is aan de grafische bedrijven om aan hun klanten duidelijk te maken dat ze dat stukje niet over het hoofd moeten zien.”

DSC_4126Heb je helemaal geen kritiek op het Print Pakt-initiatief?
“Print Pakt moet zichtbaarder zijn en meer initiatieven ontwikkelen om grafische bedrijven te helpen. Maar we zijn op de goede weg. Tijdens de vakbeurs in Gorinchem vertelde ik mijn verhaal aan de bezoekers en dat leverde positieve reacties op. We geven workshops waarmee we grafici helpen om na te denken over de communicatiemix van hun klanten. En de tools op de website slaan aan. Drukkers downloaden de Print Pakt-uitingen en gebruiken ze als e-mail-handtekening, brochure, flyer of ze maken er posters van die ze in de drukkerij hangen.”

Wat kunnen we nog meer verwachten van Mr. Print Pakt?
“Met het Print Pakt-team gaan we door op de ingeslagen weg. We bezoeken bedrijven en vertellen over het initiatief. Dat doen we ook op de website. Op 20 mei organiseren we een evenement met inspirerende sprekers in Scherpenzeel dat geheel in het teken staat van de campagne. En we blijven tools ontwikkelen waarmee de bedrijven print kunnen promoten. En dan heb ik het natuurlijk over de toegevoegde waarde van print. Want de belangrijkste deelnemers in deze campagne zijn de grafici zelf. Zij moeten aan hun klanten duidelijk maken dat het draait om de juiste communicatie, dat internet een zee van kansen biedt en dat print pakt.”

Plaats een reactie