Mediaconsumptie stijgt: meer kranten en magazines

Het massaal (verplicht) thuisblijven vanwege de coronacrisis heeft een enorme impact op onze dagelijkse routine – en op de mediaconsumptie. Dat blijkt uit onderzoek van BVA, de vereniging van adverteerders.

BVA ziet over alle mediatypen heen een stijging in de consumptie van nieuwsmedia via met name TV en online, maar “dat zal naar verwachting zeker niet anders zijn voor de gedrukte nieuwsmedia.”

De verkoop van dagbladen is bijvoorbeeld sterk toegenomen in de supermarkten, en dat geldt ook voor tijdschriften. Harriet Schrier, directeur van de Magazine Media Associatie (MMA), meldt aan BVA een stijging van de losse verkoop van magazines: “Met name bij de supermarkten is er een oplagestijging tussen de 30 en 50 procent waarneembaar. Maar ook bij de overige retailers zijn er stijgingen vooral bij de weekbladen, jeugdmagazines en omroepbladen. Zolang de overheid geen maatregelen neemt ten aanzien van verplichte winkelsluitingen worden ook de komende weken nog positieve indexen verwacht en daarna stabilisatie.”

Kranten Tijdschriften

Plaats een reactie