‘Leesgedrag is veranderd door corona’

Het leesgedrag onder Nederlanders is de afgelopen twee jaar veranderd. Dat constateert KVB Boekwerk op basis van onderzoek. “De coronalockdowns – die uithuizige culturele vrijetijdsactiviteiten bijna onmogelijk maakten – hebben ervoor gezorgd dat er niet alleen meer boeken zijn verkocht, maar dat er ook vaker boeken zijn gelezen.”

KVB Boekwerk analyseert de nieuwe data in samenwerking met Stichting Lezen. In een reeks artikelen zullen zij de komende maanden hun bevindingen met de boekensector delen. De brancheorganisatie somt alvast een aantal belangrijke resultaten op:

  • Voor corona zei 35% van de Nederlanders (leeftijd 15+) ‘niet regelmatig’ te lezen in de vrije tijd. Na corona is dit aandeel niet-lezers gedaald naar 25%. Anders geformuleerd: het aandeel Nederlanders dat in de vrije tijd leest is in de coronajaren 2020 en 2021 gestegen van 65% naar 75%.
  • Vergeleken met andere opleidingsniveaus zijn vooral mensen met havo en mbo als hoogst voltooide opleiding in de coronajaren meer gaan lezen. Zo is het aandeel niet-lezers onder de mbo’ers gedaald van 44% in 2019 naar 31% in 2021.   
Resultaten van het onderzoek naar leesgedrag
  • De stijging van het deel lezers is het grootst bij Nederlanders met een niet-westerse achtergrond: van 47% in 2019 naar 62% in 2021.
  • Een vijfde van de Nederlanders leest vaak en lang. Dat wil zeggen: vaker dan 3 dagen in de week meer dan 1,5 uur per dag. De grootte van deze groep is sinds 2017 jaarlijks licht toegenomen. Hun aandeel is gegroeid van 18% in 2017 naar 21% in 2021.

Kijk voor meer cijfers uit de analyses op KVB Boekwerk.

Boeken

Plaats een reactie