‘Kinderen zijn mediaprofessionals’

Lezen, horen en zien zit kinderen in hun DNA. ‘Klassieke’ media hebben daarbij nog altijd de overhand: 73 procent van de vier- tot dertienjarigen leest minstens een paar keer per week boeken, tijdschriften of strips van papier.

Een aantal grote Duitse uitgeverijen liet onderzoek doen naar het mediagebruik – via alle kanalen – door kinderen. De resultaten werden onlangs gepresenteerd in het rapport Kinder Medien Monitor 2020.

De onderzoekers onderscheiden vier ‘mediatypen’ onder kinderen op basis van hun mediaconsumptie. Bijna de helft (45%) valt in de categorie ‘klassiek’: hun focus ligt duidelijk op bestaande televisie- en radioprogramma’s en er wordt bijna uitsluitend op papier gelezen.

Kinder Medien Monitor 2020

Ouders spelen een belangrijke rol in het mediagedrag van kinderen. Ze verkiezen drukwerk boven radio, tv of internet: 73 procent van de ondervraagde moeders en vaders vindt het lezen van tijdschriften ‘een zinvolle bezigheid’ voor hun kinderen en 84 procent meent dat hun kinderen zo ‘iets kunnen leren’.

Leave a Reply