‘Kinderen zijn mediaprofessionals’

Lezen, horen en zien zit kinderen in hun DNA. ‘Klassieke’ media hebben daarbij nog altijd de overhand: 73 procent van de vier- tot dertienjarigen leest minstens een paar keer per week boeken, tijdschriften of strips van papier.

Een aantal grote Duitse uitgeverijen liet onderzoek doen naar het mediagebruik – via alle kanalen – door kinderen. De resultaten werden onlangs gepresenteerd in het rapport Kinder Medien Monitor 2020.

De onderzoekers onderscheiden vier ‘mediatypen’ onder kinderen op basis van hun mediaconsumptie. Bijna de helft (45%) valt in de categorie ‘klassiek’: hun focus ligt duidelijk op bestaande televisie- en radioprogramma’s en er wordt bijna uitsluitend op papier gelezen.

Kinder Medien Monitor 2020

Ouders spelen een belangrijke rol in het mediagedrag van kinderen. Ze verkiezen drukwerk boven radio, tv of internet: 73 procent van de ondervraagde moeders en vaders vindt het lezen van tijdschriften ‘een zinvolle bezigheid’ voor hun kinderen en 84 procent meent dat hun kinderen zo ‘iets kunnen leren’.

Plaats een reactie