Two sides

‘No Wonder You Love Paper’ is een wereldwijd lopende campagne die feiten meldt en mythes ontrafelt over de duurzaamheid van drukwerk en papier.