drupa news room

drupa verzamelt voorbeeldig drukwerk. Onder andere komt multichannel-communicatie aan bod: print & digitaal versterken elkaar.