Inspiratie van startups

Welke lessen kan de boekenmarkt leren van startups? Hoe zijn die toe te passen?

Dit zijn de twee centrale vragen waarop het rapport ‘Startup innovatie in het boekenvak’ een antwoord geeft. KVB Boekwerk en het NUV startten in december 2016 een internationale scan naar startups in de boekenmarkt. Een overzicht van trends en voorbeelden uit het buitenland kan ondernemers en experts inspireren voor innovatie in de toekomst.

Boek nog centraal

Het eerste wat opvalt bij de talloze startups in het boekenvak is dat ze voornamelijk gebruikmaken van eenvoudige, breed beschikbare technologie. Het product boek staat nog steeds centraal. De belangrijkste technologische ontwikkelingen zitten in de opkomst van kunstmatige intelligentie, computergestuurde boekontdekkingen en aanbevelingen. Er is een mix van verschijningsvormen, zoals geprint, audio, e-book en virtual reality-beeld.

Platforms

Boekhandels zetten steeds meer in op een community-, multichannel- en platformstrategie. Gezamenlijk lanceerden de boekverkopers tijdens de afgelopen Boekenweek het loyaliteitsplatform Readr.

Er zijn meerdere abonnementsmodellen, zoals Bookchoice, Bliyoo, Kobo Plus of Storytel.
Ook zijn er in Nederland veel self-publishing-platforms, zoals mybestseller of Sweek. Zo wordt het (amateur)schrijvers makkelijker gemaakt om zelf hun eigen verhaal te publiceren.
Verder maken communities of recommendations het de lezer mogelijk om snel een leuke titel te vinden. Voorbeelden van dit soort communities zijn Hebban en Bookarang.

Nieuwe verdienmodellen

Het aantal markttrends is mogelijk nog talrijker dan het aantal technologische trends. Startups bieden vervolgverhalen aan om de lezer aan te zetten tot  binge-reading. Er wordt geëxperimenteerd met freemium verdienmodellen. Previews of eerste hoofdstukken zijn gratis, en er wordt verdiend op het vervolg.

De tips van KVB Boekwerk en het NUV zijn ten slotte:

• Wees creatief bij opzetten van experimenten. Vaak is het bijvoorbeeld zinvol om een dienst tijdelijk met de hand uit te voeren (en dus met verlies) voordat er geïnvesteerd wordt in automatisering en kostenverlaging door schaalvergroting. Dit heet het congiërgemodel in Lean Startup. Zolang het aantal transacties klein is, zijn de kosten beperkt. En is het makkelijker de dienst te optimaliseren.

• Sta open voor samenwerking, bijvoorbeeld als klant-leverancier. Voor veel experimenten kan men het beste samenwerken, bijvoorbeeld met de startup in kwestie of een soortgelijke startup dichterbij. Startup-ondernemers willen vaak best meewerken aan experimenten, zeker als dit voor hen omzet, klanten of kennis oplevert.

• Volg startups gedurende een aantal weken of maanden en kijk hoe zij zich ontwikkelen. Goede startup-ondernemers sturen bij op basis van de ervaring die zij opdoen.

• Ga pas investeren, overnemen of fuseren als er praktische ervaring is met samenwerking, een duidelijke gemeenschappelijke visie en bij elkaar passende cultuur. Stap niet te snel in, maar leer eerst met elkaar te werken. Begin bijvoorbeeld de dienst een keer te gebruiken. ‘Denk groot, maar begin klein’ wordt wel in startup-kringen geschreven.

Boeken

Plaats een reactie