‘Huis-aan-huisbladen hebben grootste bereik’

Huis-aan-huisbladen hebben het hoogste bereik, gevolgd door de regionale publieke omroepen en de regionale dagbladen. Dat blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media (CvdM). De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) is erg blij met de uitkomsten: “Wat een supercijfers”.

Het CvdM-onderzoek is uitgevoerd onder 10.343 respondenten en is hiermee representatief voor heel Nederland 16+. NNP stelt: “Overall worden de huis-aan-huisbladen gezien als de belangrijkste informatiebron. En, niet onbelangrijk, de huis-aan-huisbladen bereiken bijvoorbeeld ook de minder in het gemeentenieuws geïnteresseerde burger.”

Volgens het CvdM zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Nederlanders zijn over het algemeen geïnteresseerd in lokaal nieuws. Hoe geïnteresseerder men is, hoe vaker men de berichtgeving volgt;
  • De drie meest gebruikte informatiebronnen zijn huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en regionale publieke omroepen. De regionale publieke omroepen en de regionalen dagbladen worden het hoogst gewaardeerd. De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat; evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid;
  • Er is echter geen sprake van één lokaal nieuwsecosysteem voor alle gemeenten en regio’s. De verschillen tussen gemeenten zijn zeer groot, zowel in interesse en waardering als ook in gebruik van de diverse informatiebronnen. Dit heeft in grote mate met het beschikbare aanbod te maken;
  • Daarnaast zijn er grote verschillen tussen jong en oud en wel of geen migratieachtergrond te constateren. Ouderen hebben een voorkeur voor een gratis of betaalde papieren krant of een nieuwsbrief. De voorkeur van jongeren gaat uit naar digitale kanalen, met name socialemediakanalen. De groep Nederlanders met een migratieachtergrond zijn in mindere mate geïnteresseerd in lokaal nieuws dan Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Download het rapport hier.

Kranten

Plaats een reactie