‘Elsevier’ viert 4.000-ste editie

Deze week ligt de 4.000-ste editie van ‘EW’ in de winkel en brievenbus. Het tijdschrift verscheen als Elseviers Weekblad voor het eerst in 1945 en beloofde ‘gansch anders dan de tot dusver bestaande’ bladen te zijn.

Al in 1942 “ontstond het idee om ‘na de oorlog’ – wanneer dat was, wist destijds uiteraard niemand – ‘een groot Nederlands weekblad’ te stichten”, schrijft de redactie in haar terugblik. Het eerste nummer verscheen op zaterdag 27 oktober 1945. “Uitgever en redactie hadden wel eerder gewild. Maar het schaarse papier ging naar bladen die uit ‘het verzet’ waren voortgekomen. En die deden er alles aan om concurrenten te weren.”

Het nieuwe weekblad, aanvankelijk in de vorm van een krant, werd een succes. “Met de verdiensten van het blad kon de kleine uitgeverij, ook Elsevier genaamd, uitgroeien tot een wereldspeler. Op zijn beurt had […] die weinig oog voor de eigen geschiedenis, want in 2016 werd het weekblad verkocht en mocht het, een kinderachtige voorwaarde, niet langer voluit Elsevier heten.”

Nummer 4.000 van EW

Net als bij het 1.000ste nummer, in 1964, staat de redactie nu even stil bij het eigen jubileum. In de speciale uitgave van het weekblad EW staat het getal 4.000 centraal.

  • Bron:
Tijdschriften

Plaats een reactie