De impact van het boek

In opdracht van KVB Boekwerk is de afgelopen maanden door drie bureaus onderzoek gedaan naar het belang van het boek en de boekhandel voor mens, maatschappij en economie. Onder de titel ‘De impact van het boek’ verschenen eind vorige maand de rapporten.

De belangrijkste conclusies uit de unieke studie zijn, onder andere, dat lezers een positiever zelfbeeld hebben en competentere werknemers zijn, schrijft CPNB: “Lezen is goed voor de samenleving: lezers hebben minder vooroordelen en kijken meer om naar de ander. Boekhandels vergroten de leefbaarheid in hun buurt. Andere winkels profiteren van de iconische en culturele status van de boekhandel. De toegevoegde waarde van het boekenvak aan de Nederlandse economie is zo’n kwart miljard, met een omzet van een half miljard.”

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, reageerde op het onderzoek en de positieve impact die boeken blijken te hebben: We moeten Nederland aan het lezen brengen en houden. Daarbij is het belangrijk dat we in beeld hebben hoe het boekenvak ervoor staat. Daar helpen deze rapporten zeker bij. Het doet mij ook bijzonder goed om de bevlogenheid en professionaliteit van de mensen in het boekenvak te zien. Nu is het zaak dat overheid en boekenmarkt elkaar versterken, zodat het geschreven woord en het boek een fraaie toekomst kennen.”

impact van het boek
De impact van het boek

Een greep uit de onderzoeksresultaten:

  • Lezen zet aan tot nadenken, meer dan bijvoorbeeld het kijken naar een film of gamen.
  • Het voorstellingsvermogen van de lezer wordt vergroot. Het gevolg is dat mensen meer begrip ontwikkelen voor anderen en minder vasthouden aan vooroordelen
  • Als mensen opgaan in een verhaal, ontwikkelen zij inlevingsvermogen. Zij leren zich beter te verplaatsen in de beleving van de ander. Inlevingsvermogen heeft een positief effect op het zelfbeeld.
  • Digitalisering en globalisering vragen om andere vaardigheden. Nieuwe banen vragen om: empathie, creativiteit, leiderschap, kritisch denken en het denken in scenario’s. Vaardigheden die je met lezen verwerft of versterkt.
  • Lezers hebben ruim 25 procent meer kans om gezond te zijn dan niet-lezers. Dat komt doordat lezen en informatie verwerken bijdraagt aan hoe iemand zich redt in de samenleving.
  • Lezen leidt tot geluk: het biedt positieve ervaringen. Ontspanning, goed omgaan met emoties, een hogere emotionele intelligentie en een positief zelfbeeld dragen bij aan het persoonlijk welzijn.
Boeken

Reacties

  1. Henk Gianotten

    Goed rapport om de invloed van lezen te duiden. De consequenties zijn soms wel erg subjectief verwoord, vind ik. Men meldde o.a. “Als mensen opgaan in een verhaal, ontwikkelen zij inlevingsvermogen.” Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen met een goed inlevingsvermogen beter in staat zijn op te gaan in een verhaal? Een conditie resulteert niet altijd in een andere conditie. Het doet mij denken aan de kopregel in een grafisch vakblad zo’n 15 jaar geleden. “Drukkerijen met internet maken meer winst” Ik denk dat goede ondernemers die destijds efficiënt produceerden ook eerder bereid waren te investeren in de mogelijkheden die internet bood. Ze maakten meer winst omdat ze goede ondernemers waren en dus ook internet toepasten. Internet betekende beslist niet meer winst. Op die manier conclusies trekken lijkt mij wat al te gemakkelijk. Lees veel, ga op in het verhaal en hoogstwaarschijnlijk heb je al een goed inlevingsvermogen, vermoed ik.

Plaats een reactie