Consument ziet e-book als aanvulling op papieren boek

In 2018 las bijna vier op de tien consumenten (38 procent) wel eens een e-book; het grootste gedeelte van hen doet dit al jaren. Ze ervaren digitale boeken als aanvulling op papieren boeken, blijkt uit Gfk-onderzoek: de meeste consumenten lezen via beide dragers.

De digitale aard van het e-book geeft extra mogelijkheden en daar wordt van geprofiteerd, stelt KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, op basis van het onderzoek vast: “Zo geeft de helft van de e-booklezers aan gebruik te maken van functies als het kunnen aanpassen van lettertype of -grootte of een lichtgevend scherm of lampje om te lezen in het donker. Via de wifiverbinding gebruiken consumenten vooral de mogelijkheid tot het opzoeken van verklaringen van woorden en de linkjes naar informatiebronnen.”

“Ook zaken als meeneem- en downloadgemak worden gewaardeerd. Op vakantie en in het openbaar vervoer leest men vaker een e-book dan een papieren boek. Thuis leest men nog wel vaker een papieren boek.”

'Papieren boek vs e-book'
‘Papieren boek vs e-book’ (bron: Gfk kwartaalonderzoek)

 

Minder verschil in leesbeleving

De verschillen die lezers ervaren tijdens het lezen van een e-book of een papieren boek worden kleiner: “Vergeleken met 2016 geven minder mensen aan dat ze bijvoorbeeld het lezen van een scherm onprettig vinden (19% in 2018 tegenover 24% in 2016). Ook is de leesbeleving minder afhankelijk van de drager dan in 2016: lezers geven aan minder verschil te merken tussen e-books en papieren boeken wanneer het gaat om zaken als plezier en ontspanning bij het lezen, achter elkaar door kunnen lezen, informatieopname en kunnen opgaan in het boek.”

Luisterboeken in opkomst

Het onderzoek laat ook zien dat de markt voor luisterboeken in opkomst is: “Een kwart van de luisteraars is hier in de afgelopen 12 maanden mee gestart. 9% van de respondenten geeft aan de afgelopen 48 uur voor het laatst een luisterboek volledig te hebben uitgeluisterd.”

Boeken

Plaats een reactie