Boeken voor dementerenden

Lezen traint het geheugen en het taalgebruik. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met beginnende dementie.

Daarom is de Alzheimer Liga Vlaanderen gestart met een reeks die ‘Simplified Stories’ heet. Een boekenreeks van bestaande boeken die is omgezet naar een leesbaar alternatief voor mensen met dementie.

Het eerste boek in de reeks van de Alzheimer Liga Vlaanderen is ‘Maestro Stromae’. Deze biografie over de Brusselse zanger Stromae werd geschreven in 2014 door journalist Peter Verbruggen, die vorig jaar overleed aan griep. Zijn boek is herwerkt en vereenvoudigd voor mensen met beginnende dementie.

Hoewel zij gaandeweg hun ziekte moeite krijgen met het lezen van boeken, de krant en andere materialen, hebben zij daar vaak nog wel behoefte aan. Dit is wat zowel de Alzheimer Liga als het Vlaamse expertisecentrum Paradox regelmatig op consultaties van patiënten te horen krijgen. We adviseren hen ook om zoveel mogelijk te blijven lezen, want dat helpt, weet Hilde Lamers, directrice van de Alzheimer Liga. ‘Lezen traint het geheugen en het taalgebruik.’

Weduwe Sonja Celen en dochter Natalja tonen de bewerkte versie van Peter Verbruggens boek.
Weduwe Sonja Celen en dochter Natalja tonen de bewerkte versie van Peter Verbruggens boek. Foto: Wim Hendrix/Photonews.

Helaas is er voor mensen met beginnende dementie tot nu toe weinig lectuur voor handen. Het aanbod bevat te veel informatie, te veel verhaallijnen en karakters, en de woorden zijn soms te moeilijk.

Daarom komt de Alzheimer Liga nu met ‘Simplified Stories’. In de bewerkte boek worden moeilijke woorden vervangen door eenvoudigere begrippen, de hoofdstukken en zinnen zijn ingekort, de plotlijn is chronologisch en foto’s ondersteunen het verhaal visueel. Verder begint elk hoofdstuk met een samenvatting van het vorige hoofdstuk en staat onder aan elke bladzijde de paginatekst in één kernzin uitgedrukt.

De Liga benadrukt dat het hier niet gaat om kinderlijke verhaaltjes, maar om serieuze onderwerpen. ‘Het is onze de bedoeling om deze doelgroep meer te betrekken bij de actualiteit, vandaar dat we gekozen hebben voor een actueel thema, het boek over Stromae,’ zegt Kenn Van Lijsebeth van communicatiebureau DDB, dat het boek herwerkte.

Stromae is nog altijd hot, verklaart Hilde Lamers van de Alzheimer Liga de keuze. ‘Het vereenvoudigde boek houdt mensen met dementie niet alleen op de hoogte van de actualiteit, het is ook een gespreksonderwerp dat ze delen met kinderen of kleinkinderen.’

Boeken

Plaats een reactie