Bart Lauwaert zoekt hulp

“Allereerst heel erg bedankt dat je deze “post” begint te lezen. Wellicht komt dat omdat je een behulpzaam iemand bent, en je een hulpkreet niet zomaar langs je heen kan laten gaan.”

“Dat pleit al voor je. Maar wellicht behoorde je anders niet tot dit altruïstische netwerk 🙂

Maar vooraleer ik aan de verduidelijking van mijn hulpvraag kom wil ik je mijn persoonlijke bevindingen meegeven van het Print Pakt Live 2016 event in Utrecht. Want die spelen daar namelijk een belangrijke rol in.

Dat Print Pakt event, op 25 mei in de Fabrique in Utrecht, was gekoppeld aan de ledenvergadering van het KVGO. Die liep gelukkig uit – zoals het bij échte drukkers hoort 🙂 – zodat we met de deelnemers aan het daaropvolgende Print Pakt nog konden meegenieten van Wouter de Vries, een begenadigd spreker over dienstenmarketing, En hij inspireerde me tot deze hulpvraag.

16_05_bartEn ja, ik laat je nog even in het ongewisse want ik geef ook nog graag even mee wat me bij de overige 3 sprekers is bijgebleven. Tips die jullie – zeker als grafische collega / drukkerij – wellicht ook kunnen inzetten.”

Lees de bevindingen van Bart & help hem mee zijn vraag te beantwoorden.

Plaats een reactie