Advertentie profiteert van halo-effect van vertrouwde krant

Een advertentie bij een sterk en betrouwbaar nieuwsmerk levert het adverterende merk meer positieve en meer onderscheidende associaties op. Dit zogenoemde ‘halo effect’ blijkt uit onderzoek van NRC Media en DVJ Insights.

Voor het onderzoek werden zes kranten samengesteld: vijf bestaande dagbladtitels en een neutrale fictieve titel, ‘Het Nieuws‘. In de kranten werden op identieke wijze vijf advertenties geplaatst, maar in een deel van de kranten stond ook een advertentie van een fictief merk. Zo’n 700 respondenten namen vervolgens ieder een eigen krant door en vulden daarna een vragenlijst in. Op de website van Nederlands Medianieuws staat een uitgebreide beschrijving van het onderzoek.

Nederlands Medianieuws schrijft over de conclusies van het experiment: “De resultaten laten zien dat dezelfde commerciële uiting, voor een niet bestaand adverterend merk, in de eigen vertrouwde dagbladomgeving veel positiever geëvalueerd wordt en zorgt voor meer positieve en meer onderscheidende associaties dan in de neutrale fictieve dagbladomgeving. Regressieanalyse laat daarbij zien dat vertrouwen met name van invloed is op het percentage positieve en onderscheidende associaties. Op grond hiervan kunnen we stellen dat er sprake is van een halo-effect van een betrouwbaar nieuwsmerk.”

Kranten

Plaats een reactie