Actieve printmedia als verleider in de digitale wereld

Hoe stelt de MKB marketingmanager vast of de kosten van de inzet van actieve printmedia bij een geplande marketingcommunicatie, ter aanvulling of als alternatief op inzet van passieve of digitale media, opwegen tegen het effect van printmedia, binnen de context van het eigen bedrijf? Marketingcommunciatie met printmedia, ofwel ‘hoe krijg ik mijn winkel vol.’

Richard van Hoorn ging op initiatief van de stichting Grafivisie op zoek naar een antwoord op die vraag. Hij koos niet de gemakkelijkste weg, maar verrichtte zijn onderzoek, hierin begeleidt door prof. Peter Kerkhof van de Vrije Universiteit op bijna wetenschappelijke manier. 14_02_rapport_van_hoorn-580x260 Van Hoorn: “Een eerste verkenning leert dat hierover nauwelijks onderzoek bekend is. Het lijkt er op dat de keuze voor het wel of niet inzetten van printmedia in de praktijk vaak arbitrair is.

Volgens Gertjan Boers, directeur van drukkerij Zalsman Groningen, daalt de vraag naar marketing communicatiedrukwerk omdat marketingmanagers vinden dat ‘drukwerk niet meer van deze tijd is’ en ‘te veel milieubelastend is’. Verder geven deze opdrachtgevers aan dat drukwerk kostbaar is. Zonder dat er wordt nagegaan wat het effect is.

Klopt dit alles? Laten marketingmanagers zich leiden door internetgoeroes die met enige regelmaat print dood verklaren?”

Meer lezen en onderzoeken downloaden? Klik hier.

Plaats een reactie